Search form

IRPHUTNA 6:14

14Ni ta hrangin meisâr thingin irkuang siam ro; irkuanga khan banglâi siamin lân; a sûng tiang le a pên tiang meisâr hnâi ni ipol hrang a ni.