Search form

LEVI DÂN 1:13

13A phîng sûng le a kehai rêk chu a irsûkinfâi bak hrang a ni; a rêng khan ochaiin a ihâlirvôm zit hrang a ni, hâlirvôm thilinhlan a nia, Rengpa nuamlam a ni.