Search form

LEVI DÂN 1:17

17Inset chit loiin a mitha dâra kaiphar hrang a ni, maichâma hâlirvôm zit ri se, hâlirvôm thilinhlan a nia, Rengpa nuamlam tak a ni.