Search form

LEVI DÂN 10:14

14 A mier le a mal, Rengpa makunga ngaihoi kha chu hmun irthianga khan nin nâipahai le nin nâinuhai leh fa nin ti. Hi thilinhlanhai hi nin nâihai le nin fâk hrang, irpôlkhômhai thilinhlan ata nin dongtum hrang chu a ni.