Search form

LEVI DÂN 11:34

34Thil fâk thei chi rêng rêng, khaang bêla lei om chu irchôk a niin chu porinche sa a ti; khaang bêla inthei chi om rêng rêng khom porinche sa a ti.