Search form

LEVI DÂN 16:21

21Kêl lua khan a kut kianghni’n irnghat a ta, Israel mihai thil saloi le sual an ithohai le an pualoina murdi kha phuang a ta, kêl lua khan irnghat a ti; a itho hranga inkung khan ramchâra kêl kha fepui a ta,