Search form

LEVI DÂN 16:5

5Israel pungkhôm khan sual irbôlna thilinhlan hrang kêlchal inhni le hâlirvôm thilinhlan hrang belrachal inkhat an ipêk hrang a ni.