Search form

LEVI DÂN 17:10

10 “Israel sûngkua laia mi mani, an laia nam dang om mani, a thisen le ileh sa fâk tâk ka chunga, Rengpa ningthik chum a ti. Pathian mihai lai ata inhnotsuak hrang a ni.