Search form

LEVI DÂN 19:19

19 Ki thupêkhai hi zôm roh. Ni sâ vâi kha chi dang dang irzêltir no roh. Loi inkhata chîmu dang dang song no roh. Thil chi hni puankhông sil no roh.