Search form

LEVI DÂN 22:27

27Belra mani, sehrât mani, kêl mani, a chal chu a pui kôla sûn sari om a ta, a sûn riat nî ata chu hâlirvôm hrangin hmang thei ni ta a ti.