Search form

LEVI DÂN 23:27

27“Tha sarina, tarik sôm hi kum tin nam pumpui sual irbôlna nikho roiinpui a nia, bu ngheiin nin inkhôm hrang a ni. Rengpa kuang hâlirvôm thilinhlan nin inhlan hrang a ni.