Search form

LEVI DÂN 23:40

40Kha nikhuaa khan nin chîmu ra satakhai hong chôi unglân, tûm ônhai le thing incher sasôl sât unglân, Rengpa makunga raifân takin om roi.