Search form

LEVI DÂN 24:20

20 Ru inkhat an khiaktirin chu a ru inkhat inkhiak nôk hrang a ni, mit irthûla mit, ha irthûla ha, hmêlirveitir irthûla hmêlirveitir nôk.