Search form

LEVI DÂN 25:31

31Khua kulnei loi, thingtâng khuaa in chu ram nin irchôk anga bê hrang a ni, a neitu kuang khan irchôk kîr thei a ta, Jubili kuma pêk kîr nôk dên hrang a ni.