Search form

LEVI DÂN 25:37

37 Poisa nin pûktir khomin inpungtir no’n lân, ni bu a’rchôkin ite hlep no roh.