Search form

LEVI DÂN 26:26

26Nin fâk irvaina inpingtir ki ta, lungthu sôm hmanga fâk le nêk suang nuhai khan lungthu inkhat vai hmangin fâk le nêk suang ta an ti. Sem viviat a ta, an dongtum an fâk zoi hnung khom an phîng la châm dên a ti.