Search form

LEVI DÂN 27:16

16Mi’n ama ram chimrip Rengpa hrangin pêk an kungin chu chîmu a isonga zirin a man chu inrît ni a ta; barli tîn sômminli suakna kha sumru sekel sômringa varh mânin tep ni a ti.