Search form

LEVI DÂN 4:35

35Irpôlkhômhai thilinhlan belra ang khan a thâi murdi kha la a ta, Rengpa hranga bu le bâl thilinhlan leh khan a ihâlirvôm hrang a ni. Khaang khan sual irbôlna kha ochai khan inhlan pe a ta, a sual chu ngaidam ni tah a ti.