Search form

LEVI DÂN 7:9

9Bu le bâl thilinhlan lungthua rô innhminhai, thîrtûla rô inhminhai, thîrbêla inzêihai kha an hlantu ochai dongtum hrang a ni.