Search form

NAMBAR 11:1

Tabera hmun

1Khanchu an dengtheinahai sikin mipuihaiin Rengpa inhriat hrangin an chiara, Rengpa’n an hriathai tena chu a ning an mura, mipuihai chunga mei a zuang tîra; an laia meichokin, an riakbuk hmor tiang chu a kâng tâka.