Search form

NAMBAR 16:33

33Khanchu anni le an thil neihai chu a hring pumin seol-ah an lût ving tâka, irnêngin a bâi a’rchîp delhaia; mipuihai lai ata kha an irhmang zoi tâka.