Search form

NAMBAR 19:17

17An irthiang loina irthiangna hrangin sehrât irla a sen, sual infâina hranga an ihâlna irvâm senkhat kha la a ta, bêl sûnga thun a ta, tuidunga tui irthiang kha sung a ti.