Search form

NAMBAR 19:19

19khanchu mi irthiangin, a sûn thumna le sûn sarina khan tui kha mi irthiang loitu kha inthekkhum a ti, khan a sûn sari ni khan mi irthiang loitu kha thâr irthiang a ta, a silkaihai kha sôpin, tui irsil a ta, khanchu zîng tiang chu irthiang hong ni thei ta a ti.