Search form

NAMBAR 28:15

15Khan a nitina pum hâlirvôm thilinhlanhai le uain thilinhlan ti bana, kêlchal inkhat sual irbôlna hrang inhlan sa nin ti.