Search form

NAMBAR 3:38

38Mosia le Arona le a nâipasalhai chu Biakbuk maton tiang, nisua tianga puan in inzar an ti. Anni chu Israel mipuihai ta hrangin hmun irthianga sin thôna mophurtu ni an ta, mi danghai an irrolin chu that ni an ti.