Search form

NAMBAR 6:10

10Khanchu sûn riat a hong ni tena chu, vasute inhni mani, phervali inhni mani chôi a ta, irtongna Biakbuk kotbâia khan ochai kuang hong chôi a ti.