Search form

NAMBAR 6:11

11Ochai khan mithi sika ama thâr irthiangna hrangin inkhat kha sual irbôlna’n inhlan a ta, inkhat dang kha pum hâlirvôm thilinhlana khan inhlan a ti; kha ni khan chu a sam kha a irthiangtir nôk nih a ti.