Search form

Izlazak 2

Mojsijevo rođenje i mladost

1Neki muž iz kuće Levijeve ode i oženi se ženom iz svog plemena. 2Žena zatrudnje i rodi sina. Kad vidje da je lijep, sakrivala ga je tri mjeseca. 3A kad ga nije mogla dulje sakrivati, uze za nj košaricu od papirusove trstike. Zamaza je dobro asfaltom i smolom, stavi dječaka u nju i položi je u trsku kraj Nila. 4Njegova sestra stajala je podalje, da vidi što će od njega biti.

5Tada dođe faraonova kći na Nil, da se kupa. Dok su njezine sluškinje hodale amo-tamo po obali Nila, ugleda ona košaricu u trsci. Posla svoju sluškinju tamo, da je donese. 6Kada je otvori, vidje dijete: bio je dječak i plakao je. Sažali se nad njim i pomisli: »To je jedno od hebrejske djece.«

7Tada upita njegova sestra faraonovu kćer: »Hoćeš li da idem i da ti dovedem dojkinju Hebrejku, da doji dijete?«

8Odgovori joj faraonova kći: »Idi!« I ode djevojčica i dovede dječakovu majku.

9Reče joj faraonova kći: »Uzmi ovog dječaka i doji ga! Ja ću ti za to platiti!« Žena uze dječaka i dojila ga je. 10Kad dječak posta veći, donese ga natrag faraonovoj kćeri. Ona ga uze kao sina i nadjenu mu ime Mojsije. »Jer«, reče, »izvadila sam ga iz vode.«

11U ono vrijeme, kad je Mojsije bio odrastao, posjeti on jednoga dana svoje zemljake i vidje kako moraju raditi teške poslove. Kad opazi kako jedan Egipćanin tuče jednoga od njegovih hebrejskih sunarodnjaka, 12obazre se na sve strane i kad vidje da nema nikoga u blizini, ubi Egipćanina i zatrpa ga u pijesak. 13Drugog dana izađe on opet van. Upravo su se bila posvađala dva Hebrejca. On doviknu onomu koji je imao krivo: »Zašto tučeš svog zemljaka.«

14A on odvrati: »Tko je tebe postavio za poglavara i suca nad nama? Hoćeš li i mene ubiti kao Egipćanina?« Mojsije se uplaši, jer pomisli: »Ipak se to saznalo.«

15Faraon je to čuo i htio je Mojsija pogubiti. Ali Mojsije pobježe ispred faraona i nastani se u midjanskoj zemlji. Odmarao se na jednom studencu. 16Midjanski svećenik imao je sedam kćeri. One dođoše zahvatiti vode i napuniti korita, da napoje ovce svojega oca. 17A tada dođoše pastiri i rastjeraše ih. Mojsije ustade, obrani ih i napoji im ovce.

18I kad se one vratiše k svom ocu Reuelu, on upita: »Što se danas tako brzo vratiste?«

19Odgovoriše: »Jedan Egipćanin obrani nas od pastirâ i pomože nam zahvatiti vode i napojiti ovce.«

20A on reče svojim kćerima: »Pa gdje je? Zašto tamo ostaviste toga čovjeka? Zovnite ga, da jede s nama!«

21Mojsije se skloni da ostane kod onoga čovjeka. On dade Mojsiju svoju kćer Siporu za ženu. 22Kad mu ona rodi sina, nadjenu mu on ime Geršon; jer reče: »Gost sam u tuđoj zemlji.«

23Prođe puno vremena. Uto umre egipatski kralj. A Izraelovi sinovi uzdisali su još uvijek pod teškim poslom i vapili su glasno za pomoć. I njihov vapaj diže se od rada k Bogu. 24Bog je čuo njihove vapaje. I spomenu se Bog svojega saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom. 25Bog pogleda na Izraelove sinove i Bog se za njih zauze.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index