Search form

Izlazak 25

Kovčeg Saveza

1Gospodin zapovjedi Mojsiju: 2»Zapovjedi sinovima Izraelovim neka skupljaju za me prilog! Od svakoga koji hoće da drage volje da, uzmite za me prinos! 3A ovo je prilog što ćete ga skupljati od njih: zlato, srebro i mjed, 4ljubičasti i crveni skrlet, tamnocrveno predivo, lan (fino platno), kostrijet, 5ovnujske kože crveno obojene, kože od morske krave i drvo bagrema, 6ulje za svijećnjak, mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad, 7oniksovo kamenje i drugo drago kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik. 8Podignite mi svetište, da mogu prebivati u njihovoj sredini! 9Sagradite mi ga posve po uzorku što ću ti ga pokazati: od svetog šatora i od sve njegove opreme!

10Načinite kovčeg od drveta bagrema, dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok! 11Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i odozgo mu načini zlatan vijenac uokolo! 12Salij mu uz to četiri zlatna koluta i pričvrsti ih na četiri noge, dva koluta na jednoj strani i dva koluta na drugoj strani! 13Načini poluge od drveta bagrema i pozlati ih! 14Utakni poluge u kolutove na stranama kovčega, da se o njima može nositi kovčeg! 15Poluge neka ostanu u kolutovima kovčega i neka se nikada ne izvlače! 16U kovčeg stavi zakon što ću ti ga dati!

17Načini onda pomirilište od čistoga zlata, dva i pol lakta dugo i lakat i pol široko! 18Načini uz to dva zlatna kerubina! Izradi ih kovanim radom tako da čine jedan komad s oba kraja pomirilišta! 19Jednoga kerubina načini tako da čini jedan komad s jednim krajem, a drugoga kerubina tako da čini jedan komad s drugim krajem. Postavi dakle oba kerubina na oba kraja tako da čine jedan komad s pomirilištem! 20Kerubini neka imaju raširena krila prema gore i tako ujedno svojim krilima neka pokrivaju pomirilište! Njihova lica neka su okrenuta jedno prema drugome! Neka su ujedno lica kerubina upravljena prema pomirilištu! 21Stavi pomirilište na kovčeg, a u kovčeg stavi zakon što ću ti ga dati! 22Tamo ću se ja s tobom sastajati, i od pomirilišta između oba kerubina što su na kovčegu saveza, sve ću ti priopćavati što ću ti nalagati za sinove Izraelove.

23Načini i stol od drveta bagrema, dva lakta dug, jedan lakat širok i jedan i pol lakat visok! 24Pozlati ga čistim zlatom i načini na njemu zlatan vijenac uokolo! 25I načini mu uokolo za dlan širok okvir i na tom okviru napravi uokolo zlatan vijenac!

26Salij za to četiri zlatna koluta i pričvrsti kolutove na četiri strane, i to na četiri njegove noge. 27Tik uz okvir neka budu kolutovi, da se u njih utaknu poluge, da se tako može nositi stol. 28Poluge načini od drveta bagrema i pozlati ih! O njima će se nositi stol. 29Stavi mu onda njegove zdjele, čaše, posude i vrčeve, kojima će se prinositi tekuće žrtve! Načini ih od čistoga zlata! 30Na stol neprestano postavljaj preda me kruhove obličja!

31Načini i svijećnjak od čistoga zlata! Svijećnjak, njegova noga i njegovo stablo mora se izraditi kovanim radom. Njegove čaše, jabuke i cvjetovi trebaju biti iz jednoga komada s njim. 32Šest grana treba izlaziti s obje strane, tri grane svijećnjaka na jednoj strani i tri grane svijećnjaka na drugoj. 33Na svakoj grani trebaju biti tri kao badem čaše s jabukom i cvijetom. Tako će biti na svih šest grana što izlaze iz svijećnjaka. 34Na samom stablu od svijećnjaka neka budu četiri kao badem čaše s jabukom i cvijetom. 35I to će biti uvijek jabuka ispod svake dvije grane što izlaze iz njega, onda opet jabuka ispod dvije grane i onda opet jabuka ispod dvije grane, dakle ispod šest grana što iz njega izlaze. 36Jabuke i njihove grane moraju biti s njim iz jednoga komada. Sve neka bude kovani rad iz jednoga komada od čistoga zlata! 37Načini uz to sedam svjetiljki! Neka se postave na nj te svjetiljke tako da bacaju svoje svjetlo na prostor oko svijećnjaka! 38I njegovi usekači i tavica moraju biti od čistoga zlata. 39Za sve te sprave mora se potrošiti jedan talenat čistoga zlata. 40Pripazi da to izvedeš točno po uzorku što ti je bio pokazan na gori!«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index