Search form

Izlazak 26

Sveti šator

1»Načini sveti šator od deset zavjesa! Neka one budu izrađene od uzvedenoga lana, od modrog i crvenog skrleta i od tamnocrvenog prediva s likovima kerubina, kako ih načini umjetnik. 2Svaka zavjesa neka bude dvadeset i osam lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera će biti za sve zavjese. 3Po pet zavjesa treba sastavljati zajedno. 4Uz to načini petlje od modroga skrleta na rubu krajnje zavjese jednog sastavljenog komada, isto tako na rubu krajnje zavjese drugog sastavljenog komada! 5Pedeset petlji pričvrsti na jednu zavjesu i pedeset na rubu zavjese, što pripada drugom sastavljenom komadu, tako da petlje stoje jedna prema drugoj! 6Uz to načini pedeset zlatnih kuka i sveži zavjese kukama jednu s drugom, tako da šator bude jedna cjelina!

7Onda načini zavjese od kostrijeti za pokrov nad svetim šatorom! Upotrijebi za to jedanaest zavjesa! 8Svaka zavjesa neka je trideset lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera će biti za jedanaest zavjesa. 9Sastavi pet zavjesa za sebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa za sebe! Šestu zavjesu podvostruči na prednjoj strani šatora. 10Načini pedeset petlji na rubu zadnje zavjese jednog sastavljenog komada i isto tako pedeset na rubu zadnje zavjese drugog sastavljenog komada! 11Načini onda pedeset mjedenih kuka, utakni te kuke u petlje i sastavi tako šatorski pokrov u jednu cjelinu! 12A što je više kod šatorskih zavjesa, polovina zavjesa što preteče, neka visi na zadnjoj strani svetoga tabora, 13i od onoga što preteče na dužini šatorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga šatora, da ga zaklanja! 14Uz to načini pokrov šatoru od ovnujskih koža obojenih crveno i iznad njega pokrov od koža morske krave!

15Načini za sveti šator daske od drveta bagrema, što će stajati uspravno! 16Svaka daska treba biti deset lakata duga, a lakat i pol široka. 17Svaka daska mora imati po dva čepa što su među sobom svezana. Tako ćeš načiniti sve daske za šator. 18Na daskama za sveti šator načini: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu! 19Ispod dvadeset dasaka stavi četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod jednu dasku za dva njezina čepa. 20Isto tako za drugu stranu svetog šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka, 21i četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku! 22Za zadnju stranu svetoga šatora, zapadnu stranu, načini šest dasaka! 23Osim toga načini još dvije daske za uglove šatora na zadnjoj strani! 24Neka budu odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta! Tako imaju biti načinjene obje. One će tvoriti oba ugla. 25Neka bude dakle osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnaest stopica, po dvije stopice ispod svake daske! 26Dalje trebaš načiniti prijevornice od drveta bagrema, pet za daske na jednoj strani šatora, 27a pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani šatora prema zapadu. 28Srednja prijevornica treba ići sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga. 29Daske okuj zlatom! Kolutove kroz koje se utaknu prijevornice načini od zlata! I prijevornice okuj zlatom! 30Onda uredi sveti šator onako kako ti je bilo pokazano na gori!

31Dalje, napravi zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i izvezenoga lana! Napravi ga umjetničkim radom s kerubinima. 32Pričvrsti ga na četiri stupa od drveta bagrema, što su zlatom okovani i imaju kuke od zlata i stoje na četiri srebrne stopice! 33Objesi zavjesu o kuke i unesi iza te zavjese kovčeg zavjeta! Zavjesa neka vam služi kao pregrada između svetinje i svetinje nad svetinjama! 34Potom stavi pomirilište na kovčeg zakona u svetinji nad svetinjama! 35Stol postavi izvan zavjesa, a svijećnjak prema stolu na južnoj strani šatora. Stol naime postavi na sjevernu stranu! 36Načini i za ulaz u šator zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana u šarolikom radu! 37Za tu zavjesu podigni pet stupova od drveta bagrema i okuj ih zlatom! Kuke njihove imaju biti od zlata. Salij za njih pet stopica od mjedi!«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index