Search form

Izlazak 28

Svećeničke haljine Arona i njegovih sinova

1»Uzmi k sebi, između sinova Izraelovih, brata svojega Arona s njegovim sinovima, da mi služe kao svećenici: Aron i sinovi Aronovi Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar!

2Načini svete haljine svom bratu Aronu, njemu u čast i za ukras! 3Govori sa svim vještim ljudima, koje sam napunio umjetničkim duhom, neka načine Aronu haljine, da se može posvetiti i da mi služi kao svećenik! 4Ovo su haljine što će ih načiniti: naprsnik, oplećak, plašt, košulja od tkanine, kapa i pojas. Neka dakle načine svete haljine tvojemu bratu Aronu i njegovim sinovima, da mi služe kao svećenici 5i neka za to uzmu zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana!

6Oplećak neka načine od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i uzvedenoga lana s umjetničkim vezivom! 7Neka ima dva plećna komada, što se mogu sklopiti! Na oba njegova kraja neka se skupe zajedno! 8Tkanica koja je na njemu neka se s njom priveže, neka mu je jednakog rada i od jednoga komada s njim, od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana! 9Uzmi onda dva oniksa kamena i ureži u njih imena sinova Izraelovih. 10Šest imena na jedan kamen i ostalih šest imena na drugi kamen, po redu kojim su bili rođeni! 11Vještinom klesarskom i rezbarskom ureži u oba kamena imena sinova Izraelovih! Okuj ih u zlatan pleter 12i stavi onda oba kamena na plećne komade oplećka, kao spomen kamenove na sinove Izraelove! Aron neka nosi pred Gospodinom njihova imena na svojim ramenima za spomen!

13Onda napravi kopče od zlata 14i dva lančića od čistoga zlata! Opleti ih i napravi kao vrpce i pričvrsti te pletene lančiće za kopče! 15Onda napravi naprsnik Božjih presuda umjetničkim radom! Načini ga kao oplećak od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana! 16Neka bude četvrtast, podvostručen, pedalj dug i širok! 17Udari po njemu drago kamenje u četiri reda uokolo! U prvom redu neka bude karneol, topaz i smaragd; 18u drugom redu rubin, safir i dijamant; 19u trećem redu hijacint, ahat i ametist; 20u četvrtom redu krizolit, oniks kamen i jaspis! Neka se umetnu okovani u zlato. 21Broj kamenova neka bude dvanaest, koliko je bilo imena sinova Izraelovih! Neka budu umjetnički urezani kao pečat, svaki s imenom jednoga od dvanaest plemena!

22Pričvrsti onda na naprsnik, kao pletene vrpce, lančiće od čistoga zlata! 23Napravi zato na naprsniku dvije zlatne karike i pričvrsti obje karike na oba kraja naprsnika! 24Zatim pričvrsti oba zlatna lančića na dvije karike na krajevima naprsnika! 25Oba druga kraja oba lančića pričvrsti na obje kopče i njih stavi sprijeda na leđne komade oplećka! 26Tada napravi dvije druge zlatne karike i pričvrsti ih na oba kraja naprsnika, na nutrašnji njegov rub, što je okrenut prema oplećku! 27Napravi još dvije zlatne karike i pričvrsti ih na oba leđna komada oplećka, odozdo na prednjoj njegovoj strani, tamo gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka! 28Neka se onda priveže naprsnik svojim karikama za karike oplećka vrpcom od modroga skrleta, tako da naprsnik stoji nad tkanicom oplećka i da se ne pomiče od oplećka! 29Neka tako nosi Aron imena sinova Izraelovih na naprsniku Božjih presuda na svojem srcu, kad god ulazi u svetište, na vječni spomen Gospodina! 30U naprsnik Božjih presuda stavi Urim i Tumim, da počivaju na Aronovu srcu, kad god stupi pred Gospodina! Tako neka Aron neprestano nosi pred Gospodinom na svom srcu Božje presude za sinove Izraelove!

31Potom načini plašt za oplećak sav od modroga skrleta. 32U sredini neka bude prorez za vrat, i okolo proreza neka bude rub otkan! Taj prorez neka bude kao u oklopu, da se ne razdere! 33Odozdo na njegovu rubu napravi šipke od modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva oko ruba, i među njima uokolo zlatne zvončiće, 34tako da se oko ruba plašta zlatni zvončići izmjenjuju sa šipcima! 35Aron neka ga nosi, da u njemu obavlja svetu službu, da se čuje zvonjenje kada god on ulazi u svetište pred Gospodina i kada god izlazi! Inače bi morao umrijeti.

36Onda načini pločicu od čistoga zlata i na nju ureži, kako se urezuje pismo u pečat, ove riječi: ‘Posvećeno Gospodinu!’ 37Pričvrsti je za vrpcu od modrog skrleta, da se može nositi na kapi! Neka stoji sprijeda na kapi 38i neka bude na Aronovu čelu, da Aron uzme na sebe pogrješke što ih počine sinovi Izraelovi kod prinosa svih svojih svetih darova! Neka bude neprestano na njegovu čelu, da ih tako učini milima pred Gospodinom!

39Napravi košulju od lana i načini kapu od lana i načini pojas umjetnički vezen! 40Za sinove Aronove napravi košulje i načini im pojaseve i visoke kape u čast i za ukras! 41Pa tim zaodjeni svog brata Arona i njegove sinove i pomaži ih, stavi ih u njihovu službu i posveti ih, da mi služe kao svećenici! 42Načini im lanene haljine, da pokriju golo tijelo, i neka dosežu od bedara do nogu! 43Aron i njegovi sinovi neka ih nose kada god ulaze u šator svjedočanstva ili pristupaju k žrtveniku da obave službu u svetištu, da ne naprte krivnju na sebe i ne umru! Ta uredba ima za njega i njegove potomke vječnu valjanost.«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index