Search form

Izlazak 3

Bog zove Mojsija

1A Mojsije je čuvao ovce svome tastu Jitru, svećeniku midjanskomu. Jednoga dana odvede on stado u pustinju i dođe na goru Božju, na Horeb. 2Tada mu se objavi anđeo Gospodnji u ognjenom plamenu što je izbijao iz grma. Pogleda, a to grm gori plamenom, ali ne izgara. 3Mojsije pomisli: »Idem iz blizine vidjeti tu rijetku pojavu zašto grm ipak ne izgara.«

4Kad Gospodin vidje gdje prilazi da vidi, poviknu mu Bog iz grma: »Mojsije, Mojsije!«

On odgovori: »Evo me!«

5A on zapovjedi: »Ne primiči se bliže ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojemu stojiš sveto je tlo!«

6I nastavi: »Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.«

Tada Mojsije zakloni svoje lice, jer se bojao gledati u Boga.

7A Gospodin reče: »Dobro vidjeh nevolju svojega naroda u Egiptu i razabrah njegovu tužbu na tlačitelje. Znam kako puno trpi. 8Zato, evo, siđoh da ga izbavim iz ruku Egipćana i da ga izvedem iz te zemlje u zemlju lijepu i prostranu, u zemlju u kojoj teče mlijeko i med, u mjesta gdje su Kanaanci, Hetiti, Amorejci, Perižani i Jebusejci. 9Dosta tužba Izraelovih sinova dopre do mene, i ja vidim kako ih teško muče Egipćani. 10Zato sad idi! Šaljem te k faraonu. Izvedi moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta!«

11Tada upita Mojsije Boga: »Kako, zar ja da idem faraonu: da izvedem Izraelove sinove iz Egipta?«

12On potvrdi: »Ja ću biti s tobom. I ovo neka ti bude kao znak da te šaljem: Kad izvedeš narod iz Egipta, častit ćete Boga na ovoj gori.«

13Mojsije opet zapita Boga: »Ali kad dođem k Izraelovim sinovima pa im reknem: Bog otaca vaših šalje me k vama, i ako me upitaju: Kako mu je ime, što ću im odgovoriti?«

14Bog odgovori Mojsiju: »Ja sam, koji jesam.« I nastavi: »Tako reci sinovima Izraelovim: Onaj Ja sam posla me k vama!« 15Dalje reče Bog Mojsiju: »Tako javi Izraelovim sinovima: Gospodin, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, posla me k vama. To je moje ime navijeke, i tako me se ima zvati od koljena do koljena. 16Idi i sakupi starješine Izraelovih sinova i reci im: Gospodin, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, javi mi se i reče: Dobro pripazih na vas i na to što vam se zbivalo u Egiptu, 17i odlučih: Izvest ću vas iz nevolje u Egiptu u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca, u zemlju u kojoj teče mlijeko i med. 18Ako te poslušaju, onda idi sa starješinama Izraelovih sinova egipatskomu kralju! Recite mu: Gospodin, Bog Hebreja, objavi nam se. Mi moramo odmah tri dana hoda daleko poći u pustinju da žrtvujemo Gospodinu, Bogu svojemu. 19A ja znam da vas egipatski kralj ne će pustiti da idete, ako na to ne bude silom prisiljen. 20Ali ja ću pružiti svoju ruku i pohodit ću Egipat svim svojim čudesima, što ću ih učiniti u njemu, i poslije će vas pustiti. 21Učinit ću da taj narod nađe milost u Egipćana. Kad pođete, ne ćete otići praznih ruku. 22Žene će naime izmoliti od svojih susjeda i domaćica srebrnih i zlatnih dragocjenosti i haljina. To ćete staviti na svoje sinove i kćeri i tako od Egipćana uzeti plijen.«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index