Search form

Izlazak 35

Potrebne priprave

1Nato sabra Mojsije svu općinu sinova Izraelovih i reče im: »Ovo je zapovjedio Gospodin da činite: 2Šest dana smije se raditi. Ali sedmi dan mora vam biti svet, blagdan, dan odmora u čast Gospodinu. Tko bi radio taj dan, kaznit će se smrću. 3U subotu ne smijete ložiti ognja ni u jednom od svojih stanova.«

4Još zapovjedi Mojsije cijeloj općini sinova Izraelovih: »Ovo je zapovjedio Gospodin: 5Dajte od onoga što posjedujete prilog za Gospodina! Svatko koga njegovo srce na to ponuka, neka donese kao prilog za Gospodina zlato, srebro i mjed, 6modri i crveni skrlet, tamnocrveno predivo, lan i kostrijet, 7ovnujske kože crveno obojene, kože od morske krave i drvo bagrema, 8ulje za svijećnjak i mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kâd, 9oniksovo kamenje i drago kamenje za okivanje na oplećak i naprsnik! 10Svi koji su među vama vješti u umjetnosti, neka dođu i neka sve postave što ja zapovjedio Gospodin: 11svetište i njegov šatorski pokrov i povrh njega gornji pokrov, njegove kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice, 12kovčeg i njegove poluge, pomirilište i unutrašnju zavjesu, 13stol, njegove poluge i sve njegove sprave i kruh obličja, 14svijećnjak za rasvjetu i njegove sprave i svjetiljke i ulje za svijećnjak, 15žrtvenik kadioni i njegove poluge, ulje pomazanja i kâd miomirisni, zavjesu od vrata za ulaz u svetište, 16žrtvenik za žrtve paljenice i njegovu rešetku od mjedi, njegove poluge i sve njegove sprave, umivaonicu i njezino podnožje, 17zavjesu za dvorište, njegove stupove i njihove stopice, zastor za ulaz u dvorište, 18kolje za svetište i kolje za dvorište s njihovim užetima, 19sjajne haljine za službu u svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine njegovim sinovima za svećeničku službu!«

20Nato ode sva općina sinova Izraelovih od Mojsija. 21Tada dođe svatko koga je na to ponukalo njegovo srce, i svatko tko se za to osjećao potaknut, donese prilog Gospodinu za gradnju šatora svjedočanstva, za svu službu u njemu i za sveto ruho. 22Dođoše ljudi i žene. Svi, koje je srce na to nagnalo, donesoše narukvice, naušnice, prstenje, ogrlice, zlatninu svake vrste. Svatko tko je bio obećao Gospodinu kakav dar u zlatu 23i svi koji su imali modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva, lana, kostrijeti, ovnujskih koža crveno obojenih i koža od morske krave, prinesoše. 24Tko god htjede dati kakav dar u srebru i mjedi, prinese dar Gospodinu, i svaki koji je imao bagremova drveta za gradnju, prinese. 25Sve žene vješte u umjetnosti prele su svojim rukama i donosile što ispredoše: modri i crveni skrlet, tamnocrveno predivo i lan. 26Druge žene, koje su se osjećale potaknute na to svojom umjetničkom vještinom, prele su kostrijet. 27Knezovi donesoše oniksovo kamenje i drugo drago kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik, 28uz to mirise i ulje za svijećnjak, ulje za pomazanja i za miomirisni kâd. 29Svi ljudi i žene, koje ponuka njihovo srce da što pridonesu za čitavo djelo što ga je Gospodin bio zapovjedio preko Mojsija da bude napravljeno, pridonesoše. Kao dragovoljan dar donesoše to Gospodinu sinovi Izraelovi.

30Nato reče Mojsije sinovima Izraelovim: »Evo, Gospodin po imenu pozva Besalela, sina Urije, unuka Hurova, od plemena Judina, 31i napuni ga duhom Božjim, umjetničkom mudrošću, uviđavnošću, razumom i svakom vještinom, 32da izradi nacrt, da izvede radove u zlatu, srebru i mjedi, 33da kleše i ukiva kamen, da reže drvo, ukratko, da obavlja svakovrsne radove. 34Ali mu udijeli i da pouči druge, njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova. 35Napuni ih umjetničkim duhom, da izvedu radove svake vrste, kako ih izrađuje umjetnički obrtnik, tkalac i vezilac po modrom i crvenom skrletu, po tamnocrvenom predivu i lanu, pa i obični tkalac, svi oni, koji izvode radove svake vrste i pronalaze umjetna djela.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index