Search form

Izlazak 36

Gradnja svetog šatora

1Tako neka izvedu djelo Besalel i Oholiab i svi umjetnosti vični ljudi, kojima je Gospodin dao umjetničke mudrosti i uviđavnosti, tako da znaju izvesti sve svetištu potrebne radove točno onako kako je zapovjedio Gospodin.«

2Nato pozva Mojsije Besalela i Oholiaba i sve umjetnosti vične ljude, kojima je bio Gospodin udijelio osjećaj za umjetnost, sve koje je na to gonilo njihovo srce, da se prihvate djela i da ga izvedu. 3Oni primiše od Mojsija sve priloge što su ih bili donijeli sinovi Izraelovi, da se izvedu radovi za postavljanje svetišta. Oni su mu i dalje donosili svako jutro dragovoljne priloge.

4Tada dođoše svi umjetnici, koji su bili zaposleni na radovima za svetište, svaki od rada kojim je bio zaposlen, 5i rekoše Mojsiju: »Narod donosi puno više nego što treba da se izvede ono što je Gospodin bio zapovjedio da se učini.«

6Zato Mojsije dade da se oglasi zapovijed u taboru: »Ni čovjek ni žena neka više ne donose priloga za svetište!« I narod prestade donositi darove, 7jer je bilo svega dosta da se izvede sve djelo, bilo je i previše.

8Tako načiniše svi koji su bili umjetničkoga duha među onima što su radili, sveti šator od deset šatorskih zavjesa. Od lana, od modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva, s kerubinima, umjetno vezenim, on ih načini. 9Svaka šatorska zavjesa bila je dvadeset i osam lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera bila je za sve zavjese. 10I sastavi po pet zavjesa zajedno.

11Onda načini petlje od modrog skrleta na rubu zadnje zavjese jednoga sastavljenog komada, isto tako na rubu zadnje zavjese drugoga sastavljenog komada. 12Pedeset petlji pričvrsti na jednu zavjesu i pedeset na rubu zavjese što je pripadala drugom sastavljenom komadu, tako da su petlje stajale jedna prema drugoj.

13Uz to načini pedeset zlatnih kuka i kukama sveza zavjese jednu s drugom, tako da je svetište tvorilo jednu cjelinu.

14Onda načini zavjese od kostrijeti za pokrov nad svetim šatorom. Jedanaest zavjesa načini za to. 15Svaka je zavjesa bila trideset lakata duga i četiri lakta široka. Ista je mjera bila za svih jedanaest zavjesa. 16Onda sastavi pet zavjesa za sebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa za sebe. 17Na rubu zadnje zavjese jednoga sastavljenog komada načini pedeset petlji i isto tako pedeset petlji na rubu zadnje zavjese drugoga sastavljenog komada. 18Uz to načini pedeset mjedenih kuka, da šatorski pokrov sastave u jednu cjelinu.

19Potom načini za šatorski pokrov pokrivač od koža ovnujskih crveno obojenih i povrh njega pokrov od koža morske krave.

20Onda načini od drveta bagrema daske za sveti šator, što stoje uspravno. 21Svaka je daska bila deset lakata duga, a lakat i pol široka. 22Svaka je daska imala po dva čepa, što su jedan s drugim bili svezani. Tako načini sve daske za šator. 23I to načini na daskama za sveti šator: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu. 24Onda stavi ispod dvadeset dasaka četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod dasku za dva njezina čepa. 25Isto tako napravi za drugu stranu svetog šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka 26i četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku. 27Za zadnju stranu svetoga šatora, zapadnu stranu, načini šest dasaka. 28Osim toga načini još dvije daske za uglove šatora na zadnjoj strani. 29One su bile odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta. Tako načini obje u dva ugla. 30Bilo je tako osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnaest stopica, dvije stopice pod svakom daskom. 31Onda načini prijevornice od bagremova drveta, pet za daske na jednoj strani šatora, 32pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani šatora prema zapadu. 33Srednju prijevornicu napravi tako da je išla sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga. 34Daske okova zlatom, kolutove, kroz koje bi se utakle prijevornice, načini od zlata. I prijevornice okova zlatom.

35Onda napravi zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana. Napravi ga s umjetno vezenim kerubinima. 36Potom načini za nj četiri stupa od drveta bagrema i okova ih zlatom. I kuke njihove bile su od zlata. Sali za njih četiri srebrne noge. 37Za ulaz u šator načini zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana s umjetnim vezovima 38i pet njegovih stupova i njihove kuke. Vrhove im i pojase okova zlatom. Pet stopica bilo je od mjedi.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index