Search form

Postanak 13

Abram i Lot

1Tako ode Abram iz Egipta prema Negebu, on i njegova žena i sve što god je imao, i Lot s njim. 2A bio je Abram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. 3Iz Negeba pođe od mjesta do mjesta sve do Betela, do mjesta gdje mu je prije bio šator, između Betela i Aja. 4Do mjesta gdje je prije bio načinio žrtvenik. Tu prizva Abram ime Gospodnje.

5A i Lot, koji je išao s Abramom, imao je ovaca, goveda i šatora. 6Zato im nije bilo dosta zemlje da ostanu zajedno, jer je njihovo blago bilo tako veliko da nisu mogli ostati zajedno. 7I nasta svađa među pastirima Abramova stada i pastirima Lotova stada; a osim toga su tada u zemlji prebivali još i Kanaanci i Perižani. 8Zato reče Abram Lotu: »Neka ne bude svađe između mene i tebe, između mojih i tvojih pastira; jer smo braća. 9Nije li sva zemlja pred tobom? Odijeli se radije od mene! Ako ćeš ti nalijevo, ja idem nadesno; ako li ćeš ti nadesno, ja idem nalijevo.« 10I Lot podiže svoje oči i vidje da je sav kraj na Jordanu posve natopljen – Gospodin, naime, nije bio još zatro Sodomu i Gomoru – kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska, sve do Soara. 11I Lot izabra sebi sav kraj na Jordanu. Potom Lot ode na istok, i razdijeliše se jedan od drugoga.

12Abram je ostao u zemlji kanaanskoj. Lot se je nastanio u mjestima kraja na Jordanu i razapeo svoje šatore sve do Sodome. 13A ljudi u Sodomi bili su nevaljali i ogriješili su se veoma pred Gospodinom.

14A Gospodin reče Abramu, pošto se bio Lot odijelio od njega: »Podigni svoje oči i pogledaj s mjesta gdje stojiš prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu! 15Jer svu zemlju što je vidiš dat ću tebi i tvojemu potomstvu zauvijek. 16I učinit ću da tvog potomstva bude kao praha na zemlji. Ako tko mogne izbrojiti prah na zemlji, moći će tad izbrojiti i tvoje potomstvo. 17Ustani i zauzmi zemlju u dužinu i u širinu! Jer ću je dati tebi.« 18I Abram diže svoje šatore i nastani se uz terebinte Mamre, što su kod Hebrona. Tu podiže Gospodinu žrtvenik.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index