Search form

Postanak 22

Abraham na kušnji

1Poslije ovih događaja stavi Bog Abrahama na kušnju i reče mu: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« 2On reče: »Uzmi Izaka, sina svojega, jedinca svojega, kojega ljubiš, pa idi u pokrajinu Moriju i ondje ga prinesi za žrtvu paljenicu na jednom od brda što ću ti ga pokazati!«

3I Abraham drugoga jutra rano osamari svojega magarca, uze sa sobom dvojicu svojih slugu i svojega sina Izaka, nacijepa drva za žrtvu paljenicu, diže se tada i pođe prema mjestu što mu ga je Bog bio pokazao. 4Trećega dana podiže Abraham svoje oči i ugleda mjesto u daljini. 5Tada reče Abraham svojim slugama: »Ostanite ovdje s magarcem! A ja i dječak poći ćemo tamo, da se poklonimo. Onda ćemo se opet vratiti k vama.« 6Nato uze Abraham drva za žrtvu paljenicu i naprti ih Izaku, svojemu sinu. On sam uze oganj i nož sa sobom, i tako pođoše obojica zajedno.

7Tada reče Izak ocu svojemu Abrahamu: »Oče!« On odgovori: »Evo me, sine!« I zapita: »Evo oganj i drva, ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?« 8Abraham odgovori: »Bog će već priskrbiti janje za žrtvu paljenicu, sine!« Tako su išli obojica zajedno dalje.

9Kad dođoše na mjesto što mu ga je Bog bio pokazao, načini Abraham ondje žrtvenik i naslaga drva na nj. Sveza sina svojega Izaka i položi ga na žrtvenik, na drva odozgo. 10Nato Abraham pruži ruku svoju i prihvati nož da zakolje sina svojega.

11Ali anđeo mu Gospodnji povika s neba: »Abrahame, Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« 12Anđeo reče: »Ne stavljaj ruku na dječaka i ne čini mu ništa! Jer sad znam da si bogobojazan i da mi nisi uskratio jedinoga sina.«

13Kad Abraham pogleda oko sebe, vidje straga ovna, što se bio rogovima svojim zapleo u trnje. Abraham ode tamo, dovede ovna i prinese ga umjesto svojega sina kao žrtvu paljenicu.

14Abraham prozva to mjesto »Gospodin vidi«, tako da se i danas još kaže: »Na brdu gdje se Gospodin ukazuje.« 15Tada anđeo Gospodnji povika Abrahamu po drugi put s neba 16i reče: »Kunem se sobom, glasi riječ Gospodnja, zato što si to učinio, i nisi mi uskratio jedinoga svojega sina, 17blagoslovit ću te obilno i potomstvo ću tvoje umnožiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak na morskoj obali, i potomstvo će tvoje osvojiti vrata svojih neprijatelja. 18I bit će blagoslovljeni u tvom potomstvu svi narodi na zemlji zato jer si poslušao moj glas.«

19Potom se Abraham vrati k svojim slugama. Digoše se i otiđoše zajedno u Beer Šebu, i Abraham je prebivao u Beer Šebi.

20Poslije tih događaja javiše Abrahamu ovo: »I Milka rodi tvojemu bratu Nahoru sinove: 21Usa, prvorođenca njegova, i brata njegova Buza, Kemuela, oca Aramova, 22Keseda, Haza, Pildaša, Jidlafa i Betuela.« 23A Betuel rodi Rebeku. Tih osam rodi Milka Nahoru, bratu Abrahamovu. 24I priležnica njegova, po imenu Reuma, rodi sinove, naime Tebaha, Gahama, Tahaša i Maaku.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index