Search form

Postanak 23

Sarina smrt i pokop

1Sara poživje sto i dvadeset i sedam godina; to su godine života Sarina. 2I umre Sara u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj. I poče Abraham oplakivati Saru. 3Nato ostavi Abraham pokojnicu i progovori Hetitima ovako: 4»Ja sam samo tuđinac i došljak među vama. Dajte mi dakle zemljište za grob kod vas, da iznesem svoju pokojnicu iz kuće i da je pokopam!«

5Hetiti odgovoriše Abrahamu: 6Čuj nas, gospodaru! Ti živiš ovdje među nama kao knez Božji. U najboljoj našoj grobnici pokopaj svoju pokojnicu! Nitko od nas ne će ti uskratiti da pokopaš svoju pokojnicu u njegovoj grobnici.

7Tada se diže Abraham, duboko se nakloni stanovnicima zemlje, Hetitima, 8i reče im: »Kad vam je pravo da iznesem svoju pokojnicu iz kuće i da je pokopam, iskažite mi ljubav i progovorite za me lijepu riječ Efronu, sinu Soharovu, 9neka mi ustupi pećinu Makpelu, koja je njegova, a leži na kraju njegova polja! Za punu cijenu neka mi je, u nazočnosti vašoj, da za grobnicu!«

10A Efron je sjedio među Hetitima. I odgovori Hetit Efron pred svima što su bili došli na gradska vrata ovako: 11»Ali ne, gospodaru, poslušaj me! Polje ti poklanjam; i pećinu, što je na njemu, poklanjam ti. Pred zemljacima svojim poklanjam ti je. Pokopaj samo svoju pokojnicu!«

12Tada se Abraham nakloni pred stanovnicima zemlje 13i reče Efronu u nazočnosti stanovnika zemlje: »Ne, poslušaj me ipak! Plaćam cijenu za polje. Uzmi je od mene da mogu tamo pokopati svoju pokojnicu!«

14Efron odgovori Abrahamu: 15»Ne, gospodaru, poslušaj me! Zemlja za četiri stotine šekela srebra, što je to među nama? Pokopaj samo svoju pokojnicu!«

16I Abraham prihvati tražbinu Efronovu, i izmjeri Abraham Efronu cijenu što ju je bio taj zatražio u nazočnosti Hetitâ, naime četiri stotine šekela srebra, kako se kretala cijena među trgovcima. 17Tako Efronovo polje, što je u Makpeli, nasuprot Mamri, polje zajedno s pećinom, što je bila na njemu, i sa svim drvećem što je bilo na polju i po njegovoj međi unaokolo, 18prijeđe pravno u Abrahamov posjed pred svim Hetitima što su bili došli na gradska vrata.

19Nato Abraham pokopa Saru, svoju ženu, u pećini na polju Makpeli, istočno od Mambre, to jest Hebrona, u kanaanskoj zemlji. 20Tako prijeđe polje i pećina što je bila na njemu od Hetita pravno na Abrahama za baštinsko groblje.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index