Search form

Postanak 33

Jakov se miri s Ezavom

1Kad Jakov podiže oči i vidje Ezava s četiri stotine ljudi, razdijeli djecu Lei i Raheli i objema sluškinjama. 2Sprijeda postavi sluškinje i njihovu djecu, za njima Leu i njezinu djecu, a na kraju Rahelu s Josipom. 3A sam pođe pred njima i nakloni se sedam puta do zemlje, dok se ne približi svom bratu. 4Ezav mu pohita ususret, zagrli ga, pade mu oko vrata i poljubi ga, i zaplakaše obojica.

5Kad onda podiže svoje oči i ugleda žene i djecu, upita: »Tko su ti ovi?«

Odgovori: »To su djeca što ih Bog darova tvojemu sluzi.«

6Pristupiše sluškinje s djecom i nakloniše se. 7Tad pristupi i Lea s djecom i nakloni se. Na kraju pristupiše Josip i Rahela i nakloniše se.

8On upita: »Što si htio s tom čitavom četom, koju susretoh?« On odgovori: »Htio sam time naći milost u očima svoga gospodara.«

9Ezav reče: »Imam dosta, dragi brate! Zadrži što je tvoje!«

10Ali Jakov odvrati: »Ne, ako sam našao milost u tvojim očima, onda primi dar od mene! Jer gledam u tvoje lice kao što se gleda u lice kojega nebesnika, i ti me tako lijepo dočeka. 11Primi dakle moj pozdravni dar što ti je doveden! Jer Bog me obilato blagoslovi, i imam svega dosta.« I prisili ga te primi.

12Potom on reče: »Hajde ustanimo i pođimo dalje! Ići ću i ja s tobom.«

13Ali mu ovaj odvrati: »Vidi sam moj gospodar da su djeca još nejaka. A imam na svojoj brizi i ovce dojilice i goveda. Ako ih samo jedan dan više gonim, izginut će mi sve stado. 14Pa neka ide gospodar moj pred svojim slugom! Ja ću tad polako ići, koliko može stado što ga gonim, i koliko mogu nejaka djeca, dok dođem k svojemu gospodaru u Seir.«

15Ezav odvrati: »Pa da ti barem ostavim nekoliko ljudi što me prate.«

Ali on reče: »Čemu to? Zadovoljan sam što sam našao milost u očima svojega gospodara!«

16Tako se Ezav vrati istoga dana svojim putem u Seir. 17A Jakov ode dalje u Sukot i načini sebi kuću, a za stoku svoju načini staje. Zato se nazva ono mjesto Sukot. 18Na povratku iz Padan Arama dođe Jakov zdravo i u grad Šekem, koji je u zemlji kanaanskoj, i ušatori se istočno od grada. 19A komad zemlje na kojem razape svoj šator kupi od sinova Hamora, gospodara u Šekemu, za sto kesita. 20Tamo načini žrtvenik i nazva ga »El je Bog Izraelov.«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index