Search form

Postanak 4

Kajin i Abel

1Adam spozna Evu, ženu svoju. Ona zatrudni i rodi Kajina. Tada reče: »Dobih čovjeka s pomoću Gospodina.« 2Nato dobi još jednog sina, brata njegova Abela. Abel postade pastir, Kajin ratar. 3I poslije nekog vremena dogodi se da Kajin prinese Gospodinu žrtvu od plodova poljskih. 4I Abel žrtvova od prvina stada svojega, i to komade sala. Gospodin pogleda milostivo na Abela i njegovu žrtvu, 5a na Kajina i njegovu žrtvu ne pogleda. Tada se Kajin veoma razljuti i gledao je preda se mrko. 6A Gospodin upita Kajina: »Zašto si ljutit i gledaš preda se tako mrko. 7Nije li ovako: Ako pravo radiš, smiješ slobodno dići pogled? Ako li krivo radiš, ne vreba li tad pred vratima grijeh koji je upravljen tebi, ali mu ti moraš biti gospodar?«

8I jednoga dana, kad se Kajin sa svojim bratom Abelom, dok su bili u polju, nešto porječkao, skoči Kajin na brata svojega Abela i ubije ga.

9Tada upita Gospodin Kajina: »Gdje ti je brat Abel?«

On odgovori: »Ne znam. Zar sam ja čuvar brata svojega?«

10Tad reče Gospodin: »Što si učinio? Glasno vapi sa zemlje k meni krv tvojega brata. 11I zato da si proklet, prognan od domaćeg tla, što je otvorilo usta svoja da popije iz ruke tvoje krv brata tvojega! 12Kad zemlju obradiš, neka ti više ne daje uroda. Lutat ćeš i bježat ćeš po zemlji.« 13A Kajin se potuži Gospodinu: »Prevelika je kazna moja, a da bih je mogao podnositi. 14Izgoniš me, eto, danas iz dobre zemlje! Moram se kriti pred tobom, moram lutati i bježati po zemlji. Tkogod me susretne, ubit će me.«

15Gospodin mu odgovori: »Naprotiv, tko god ubije Kajina, bit će sedam puta osvećen.« I Gospodin učini na Kajinu znamen, da ga ne ubije nitko tko ga susretne.

16Kajin ode nato ispred lica Gospodnjega i nastani se u zemlji Nod, istočno od Edena.

17Kajin spozna ženu svoju. Ona zatrudnje i rodi Henoka. Kad Kajin sazida grad, prozva ga po imenu svojega sina Henok. 18Henoku se rodi Irad. Irad rodi Mehujaela, Mehujael rodi Metušaela i Metušael rodi Lameka. 19Lamek uze sebi dvije žene. Jedna se zvala Ada druga Sila. 20Ada rodi Jabala. Ovaj je bio pradjed onima što stanuju pod šatorima i goje stoku. 21Brat se njegov zvao Jubal. On je bio pradjed svim gudačima i sviračima. 22A Sila rodi Tubal-Kajina, kovača, koji je pravio svakovrsno posuđe od mjedi i željeza. Sestra Tubal-Kajinova bila je Noema.

23Lamek reče svojim ženama:

»Ada i Sila, čujte moj govor!

Žene Lamekove, poslušajte moju riječ:

ubit ću čovjeka koji me rani

i momka koji me udari.

24Ako će Kajin biti sedam puta osvećen,

Lamek će biti sedamdeset i sedam puta.«

25Kad je Adam opet bio spoznao svoju ženu, rodi ona sina kojega nazva Šet; »jer«, reče, »Bog mi dade drugoga sina umjesto Abela, kojega ubi Kajin.« 26I Šetu se rodi sin. On ga nazva Enoš. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index