Search form

Postanak 7

Potop

1Jednoga dana reče Gospodin Noi: »Uđi u korablju s cijelom svojom obitelji jer tebe samo nađoh pravedna pred sobom u svemu ovom naraštaju! 2Od svih čistih životinja uzmi k sebi po sedmero muško i žensko, a od nečistih životinja po dvoje muško i žensko. 3I od ptica nebeskih po sedmero, muško i žensko, da se poslije mogu rasploditi na zemlji! 4Jer već za sedam dana pustit ću dažd na zemlju četrdeset dana i četrdeset noći i istrijebit ću sa zemlje sva bića što sam ih stvorio.« 5Noa učini sve onako kako mu je Gospodin bio zapovjedio. 6Noa je imao šest stotina godina kad dođe povodanj na zemlju. 7Sa svojim sinovima, svojom ženom i ženama svojih sinova uđe Noa u korablju pred vodama potopa. 8Od čistih i nečistih životinja, od ptica i od svega što gmiže po zemlji, 9uđe k Noi u korablju po dvoje, muško i žensko, kao što je bio Bog zapovjedio Noi. 10Nakon sedam dana prodriješe vode potopa na zemlju. 11U godini šestotoj života Noina, sedamnaestoga dana drugoga mjeseca,

toga dana prodriješe svi izvori velikog bezdana

i otvoriše se nebeske ustave.

12Dažd je padao na zemlju četrdeset dana i četrdeset noći. 13Upravo toga dana uđoše u korablju Noa i njegovi sinovi Šem, Ham i Jafet, i s njima žena Noina i tri žene njegovih sinova; 14oni i sve vrste zvijeri, stoke i životinja što gmižu po zemlji, i sve vrste ptica, sve što je imalo krila i perje. 15Uđoše k Noi u korablju po dvoje od svih živih bića. 16Uvijek muško i žensko od svih bića uđe, kao što mu je zapovjedio Bog. Tada Gospodin zatvori za njim (vrata). 17Nato se izli potop na zemlju četrdeset dana. Voda naraste i diže korablju tako da je plovila nad zemljom. 18Sve više nabuja voda i diže se visoko nad zemlju. A korablja je plovila na vodi. 19Do tako silne visine nabuja voda na zemlji, da su bila pokrivena sva visoka brda pod cijelim nebom. 20Voda se pope petnaest lakata visoko iznad brdâ, tako da su ona bila poplavljena. 21Tada izgiboše sva bića što su se micala na zemlji, ptice, stoka, zvijeri i sve što gmiže po zemlji, a i svi ljudi. 22Sve, što je imalo u sebi dah života, sve što je živjelo na suhu, pomre. 23Tako istrijebi on sva bića što su živjela na zemlji, čovjeka, stoku, što god gmiže i ptice nebeske; sve bi istrijebljeno sa zemlje. Ostade samo Noa i što je bilo s njim u korablji. 24Voda se na zemlji penjala još sto i pedeset dana.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index