Search form

Levitski zakonik 1

Odredbe za žrtve paljenice

1Gospodin pozva Mojsija i zapovjedi mu iz Šatora svjedočanstva: 2»Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ako hoćete Gospodinu prinijeti žrtvu od stoke, onda prinesite žrtvu od goveda ili ovaca!

3Tko hoće prinijeti žrtvu paljenicu od goveda, mora žrtvovati životinju mušku i bez pogrješke. Neka je donese pred ulaz u Šator svjedočanstva, da se svidi Gospodinu! 4Neka položi ruku na glavu žrtvi paljenici! Tako će mu se milostivo primiti i pribaviti mu pomirenje. 5Onda neka zakolje junca pred Gospodinom! Sinovi Aronovi, svećenici, neka prinesu krv i neka krvlju poškrope uokolo žrtvenik, koji stoji na ulazu u Šator svjedočanstva! 6Neka odere žrtvu paljenicu i neka je rasiječe na njezine dijelove! 7Sinovi svećenika Arona neka nalože oganj na žrtveniku i neka stave drva na oganj! 8Onda neka Aronovi sinovi, svećenici, polože komade zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju na žrtveniku! 9Drob i noge neka operu u vodi! Onda neka svećenik spali sve zajedno na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu!

10Ako netko prinese kao žrtvu paljenicu sitnu stoku, ovce ili koze, neka žrtvuje životinju mušku, bez pogrješke! 11Neka je zakolje pred Gospodinom na sjevernoj strani žrtvenika. A Aronovi sinovi, svećenici, neka poškrope krvlju žrtvenik uokolo! 12Neka je rasiječe na njezine dijelove, koje svećenik neka položi zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju na žrtveniku! 13A drob i noge neka opere! Nato neka svećenik sve zajedno prinese i spali na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu!

14Ako netko prinese Gospodinu kao žrtvu paljenicu ptice, neka žrtvuje grlice ili golubove! 15Svećenik neka životinju donese na žrtvenik, neka joj zakrene vratom i neka je spali na žrtveniku! A krv neka istisne na stijeni žrtvenika! 16Neka joj izvadi volju s njezinim sadržajem i baci je pokraj žrtvenika prema istoku na pepelnjak! 17Potom neka životinji razdere krila, a da ih ne otrgne! Onda svećenik neka je spali na žrtveniku na drvima, što su naslagana na ognju, kao žrtvu paljenicu, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu!«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index