Search form

Levitski zakonik 10

Nadab i Abihu kažnjeni zbog grijeha

1A sinovi Aronovi, Nadab i Abihu uzeše svaki svoju kadionicu, staviše oganj u njih i prinesoše tako Gospodinu ognjenu žrtvu nepristojnu, koju im on nije bio zapovjedio. 2Ali oganj iziđe od Gospodina i spali ih. Tako umriješe pred Gospodinom. 3Tada reče Mojsije Aronu: »Ovdje se ispunjava ono što je Gospodin navijestio kad je rekao:

Na onima koji mi stoje blizu

pokazat ću svoju svetost

i pred svim narodom sebe ću proslaviti.«

A Aron je šutio.

4I Mojsije dozva Mišaela i Elsafana, sinove Uziela, strica Aronova, i zapovjedi im: »Pristupite i iznesite svoju braću iz svetišta, van pred tabor!«

5Oni pristupiše i iznesoše ih u njihovim košuljama van pred tabor, kako je bio zapovjedio Mojsije. 6Nato Mojsije zapovjedi Aronu i njegovim sinovima Eleazaru i Itamaru: »Ne smijete svoju kosu neuređenu spuštati i svoje haljine derati. Inače morate umrijeti, i Gospodin bi se razgnjevio na svu općinu. A vaša braća, sva kuća Izraelova, neka oplakuju požar što ga načini Gospodin! 7I ne smijete ostaviti ulaz u Šator svjedočanstva, da ne umrete. Jer je na vas došlo Gospodnje ulje pomazanja.« I učiniše tako, po zapovijedi Mojsijevoj.

8Tada zapovjedi Gospodin Aronu: 9»Vina i jakoga pića ne smijete piti vi, ti i tvoji sinovi, kad ulazite u Šator svjedočanstva. Inače biste morali umrijeti. Taj propis ima vječitu valjanost za sva vaša plemena. 10Da biste uvijek mogli razlikovati između svetoga i nesvetoga, između čistoga i nečistoga 11i sinove Izraelove poučavati u svim uredbama što vam ih je objavio Gospodin preko Mojsija.«

12Potom zapovjedi Mojsije Aronu i njegovim sinovima Eleazaru i Itamaru, koji su još preostali: »Uzmite prinos, što još preostade od Gospodnjih ognjenih žrtava, i jedite ga beskvasnog pokraj žrtvenika! Jer je presvet. 13Zato ga morate pojesti na svetom mjestu; jer je dio koji pripada tebi i tvojim sinovima od ognjenih žrtava Gospodnjih. Tako mi je bilo zapovjeđeno. 14A grudi primicanja i odmicanja, i stegno podizanja morate vi, i s tobom tvoji sinovi i kćeri, jesti na kojem čistom mjestu. Jer su dio što pripada tebi i tvojim sinovima od mirotvornih žrtava sinova Izraelovih. 15Stegno podizanja i grudi primicanja i odmicanja neka se donesu s komadima sala određenim za ognjenu žrtvu, da se žrtvuju primicanjem i odmicanjem pred Gospodinom. Tada neka pripadnu tebi i tvojim sinovima s tobom kao vječno ustanovljena pristojba, kao što je zapovjedio Gospodin!«

16Kada je Mojsije pomno propitao za jarca žrtve zbog grijeha, pronašlo se da je bilo spaljeno. Tada se on jako razgnjevi na Eleazara i Itamara, Aronove sinove, koji su mu još bili ostali, i reče: 17»Zašto ne jedoste žrtvu za grijeh na svetom mjestu? Ona je presveta, i on vam je dade da oduzmete krivnju općine i pribavite im pomirenje pred Gospodinom. 18Krv njezina nije bila unesena u unutrašnjost svetišta. Zato biste je morali jesti u svetištu, kao što sam bio zapovjedio.« 19Aron odgovori Mojsiju: »Oni danas prinesoše svoju žrtvu za grijeh i svoju žrtvu paljenicu pred Gospodinom, pa ipak me to pogodi. I da sam danas htio jesti meso žrtve za grijeh, bi li to bilo po volji Gospodinu?« 20Kad to ču Mojsije, umiri se.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index