Search form

Levitski zakonik 11

Zakon o čistim i nečistim životinjama

1Potom dade Gospodin Mojsiju i Aronu ovu naredbu: 2»Kažite sinovima Izraelovim: Od svih četveronožaca na zemlji smijete jesti sve životinje: 3Sve što ima papke razdvojene, i to papke posve razdvojene, i što ujedno preživa među četveronošcima, to smijete jesti. 4Ali ne smijete jesti od preživača i od onih što imaju papke razdvojene: devu, jer ona doduše preživa, ali nema papaka posve razdvojenih. Ona vam mora biti nečista. 5Nadalje kunića. Jer on je doduše preživač, ali nema papaka posve razdvojenih. On vam mora biti nečist. 6Onda zeca. Jer on je doduše preživač, ali nema papaka razdvojenih. On vam mora biti nečist. 7Isto tako svinju. Ona ima doduše papke razdvojene, i to papke posve razdvojene, ali ne preživa. Ona vam mora biti nečista. 8Njihova mesa ne smijete jesti i njihove strvine ne smijete se dodirivati. To vam mora biti nečisto.

9Od svih životinja u vodi smijete jesti ove: sve životinje u vodi, u morima i rijekama što imaju pera i ljuske: njih smijete jesti. 10A sve životinje u morima i rijekama što nemaju pera i ljusaka među svim što se giba u vodi, među svim živim bićima što su u vodi: one neka su vam gnusoba! 11One vam moraju biti gnusoba. Od njihova mesa ne smijete ništa jesti; njihova strvina neka vam se gadi! 12Sve životinje u vodi što nemaju pera i ljusaka neka su vam gnusoba!

13Između ptica neka vam se gade ove – ne smiju se jesti nego su gnusoba: orao, brkati zer, jastreb, 14piljug, sve vrste sokola, 15sve vrste gavrana, 16noj, lastavica, galeb, sve vrste kobaca, 17lovni ćuk, gnjurac, ušara, 18labud, pelikan, plamenac, 19roda, sve vrste čaplji, pupavac i šišmiš.

20Sve male krilate životinje, što idu na četiri noge, neka su vam gnusoba! 21Između svih malih krilatih životinja, što idu na četiri, smijete jesti samo one što imaju nad svojim nogama dva stegna, da mogu njima skakati po zemlji. 22Od ovih smijete jesti ove: sve vrste skakavaca selaca, sve vrste proždrljivih skakavaca, sve vrste brzonogih skakavaca i sve vrste skočaca skakavaca. 23A sve druge male krilate životinje, što imaju četiri noge, neka su vam gnusoba!

24Po sljedećim ćete se životinjama onečistiti – tko se dotakne njihove strvine, nečist je do večeri, 25a svaki koji ponese komad strvine, mora oprati svoje haljine i nečist je do večeri, 26po svim životinjama što imaju papke razdvojene, ali ne posve razdvojene i ne preživaju. One neka su vam nečiste! Tko ih se dotakne, nečist je. 27I sve četveronožne životinje, što idu na šapama, neka su vam nečiste! Tko se dotakne njihove strvine, nečist je do večeri. 28Tko ponese njihovu strvinu, mora oprati svoje haljine i nečist je do večeri. Neka su vam one nečiste!

29Nadalje, između malih životinja što pužu po zemlji neka su vam nečiste ove: lasica, miš, sve vrste gušterica, 30rovka, kameleon, geko, zelembać i daždevnjak! 31One neka su vam nečiste između svih malih životinja! Svaki koji ih dotakne kad su mrtve, ostaje nečist do večeri. 32Svaki predmet na koji padne koja od njih mrtva nečist je. Svaka drvena posuda, haljina, koža ili vreća, svaka naprava koja se upotrebljava, mora se umočiti u vodu i ostaje nečista do večeri; onda je opet čista. 33Ako li jedna od njih padne u koju zemljanu posudu, onda je sve što je u njoj nečisto, i morate je razbiti. 34Svako jelo što se jede i na koje dođe takva voda nečisto je. Isto tako svako piće što se obično pije u svakoj je takvoj posudi nečisto. 35I sve na što padne takva strvina nečisto je. Peć ili ognjište mora se razvaliti; oni su nečisti i moraju vam biti nečisti. 36Samo izvori, studenci i nakapnice ostaju čisti. A tko se dotakne strvine takve životinje, nečist je. 37Ako li strvina padne na sjemenje koje treba posijati, ono ostaje čisto. 38Ako li dođe voda na sjemenje, i onda padne strvina na nj, nečisto vam je.

39Ako ugine koja životinja od onih što vam služe za jelo, onda je onaj koji se dotakne strvine nečist do večeri. 40A tko pojede nešto od njezine strvine, mora oprati svoje haljine i ostaje nečist do večeri, i tko prihvati takvu strvinu, mora oprati svoje haljine i ostaje nečist do večeri.

41Svi mali gmizavci, što pužu po zemlji, gadni su; ne smiju se jesti. 42Sve što gmiže na trbuhu i sve što se miče na četiri, i sve četveronošce od svih malih životinja što pužu po zemlji ne smijete jesti; jer su gadni. 43Nemojte se sami opoganiti bilo kojim puzavcem i nemojte se onečistiti po njima, da ne budete po njima nečisti! 44Jer ja sam Gospodin, Bog vaš. Zato se iskažite kao sveti i budite sveti, jer sam ja svet! Nemojte se onečistiti bilo kojim puzavcem što puže po zemlji! 45Jer ja sam Gospodin, koji sam vas izveo iz egipatske zemlje da budem Bog vaš. Budite dakle sveti jer sam ja svet!«

46To su propisi o četveronošcima i pticama i svim živim bićima što se miču u vodi, i o svim bićima što pužu po zemlji, 47da se razlikuje između nečistoga i čistoga i između životinja koje se smiju jesti i onih koje se ne smiju jesti.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index