Search form

Levitski zakonik 18

Svetost ženidbe

1Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 2»Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ja sam Gospodin, Bog vaš. 3Ne smijete činiti što se čini u egipatskoj zemlji, gdje ste prebivali, niti što se čini u kanaanskoj zemlji, kamo ću vas voditi. Po njihovim uredbama ne smijete živjeti. 4Nego vršite moje zapovijedi i živite savjesno, po mojim propisima! Ja sam Gospodin, Bog vaš. 5Zato držite moje uredbe i zapovijedi! Tko ih vrši, imat će po njima život. Ja sam Gospodin.

6Nitko ne smije grešno općiti sa svojim rođacima po krvi. Ja sam Gospodin.

7Sa svojim ocem i s majkom ne smiješ grešno općiti. Ona je mati tvoja. Ne smiješ je obeščastiti.

8Sa ženom svojega oca ne smiješ grešno općiti. Obeščastio bi svojega oca.

9Sa svojom sestrom, kćeri svojega oca ili kćeri svoje majke, bila rođena u kući ili izvan kuće, ne smiješ grešno općiti.

10Sa kćeri svojega sina ili sa kćeri svoje kćeri ne smiješ grešno općiti; jer one su tvoje vlastito meso.

11Sa kćeri žene svojega oca, koju nije rodio tvoj otac, ne smiješ grešno općiti; ona ti je sestra.

12Sa sestrom svojega oca ne smiješ grešno općiti; ona ima istu krv kao tvoj otac.

13Sa sestrom svoje majke ne smiješ grešno općiti; jer ona ima istu krv kao tvoja mati.

14Sa ženom brata svojega oca ne smiješ grešno općiti. K njegovoj ženi ne smiješ se približiti. Ona ti je strina.

15Sa svojom snahom ne smiješ grešno općiti. Ona je žena sina tvojega, ne smiješ s njom općiti.

16Sa ženom svojega brata ne smiješ grešno općiti. Inače obeščašćuješ svojega brata.

17Sa ženom i ujedno s njezinom kćeri ne smiješ grešno općiti. Kćer njezina sina ili kćer kćeri njezine ne smiješ uzeti, da općiš s njima. One su iste krvi. Bilo bi to rodoskvrnuće.

18Također ne smiješ uzeti žene k njezinoj sestri i time svađu izazivati, kad bi s njom, uz nju, općio za njezina života.

19Ne smiješ se približiti ženi u vrijeme njezine nečistoće, da općiš s njom.

20Sa ženom svojega bližnjega ne smiješ grešno općiti. Ti bi se time onečistio.

21Ne smiješ nijedno svoje dijete prinijeti Moleku za žrtvu i obeščastiti ime svojega Boga. Ja sam Gospodin.

22Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom. Bio bi to čin gadan. 23I sa životinjom ne smiješ općiti i sebe onečistiti. Žena se ne smije podati životinji za općenje. Bila bi to velika sramota.

24Nemojte se onečistiti nigdje ničim takvim! Jer svime su se tim oskvrnuli narodi što ću ih protjerati kad vi dođete. 25Jer je zemlja postala nečista, pohodit ću je zbog njezinih opačina, tako da će zemlja izbljuvati svoje stanovnike. 26Tako eto držite uredbe i zapovijedi moje! Neka ne čine ni jedne od tih opačina, ni domaći ni stranac koji živi kod vas! 27Jer sve te opačine činili su ljudi što su prije vas stanovali u zemlji, i time je nečista postala zemlja. 28Onda vas zemlja ne će izbljuvati, jer ste je onečistili, kao što je izbljuvala narod što je bio prije vas. 29Tko čini takvu opačinu, ljudi koji takvo što čine, neka se istrijebe iz sredine svog naroda! 30Tako, eto, držite moje odredbe: Ne ravnajte se po gadnim običajima što su se držali prije vas! Ne oskvrnite se time. Ja sam Gospodin, Bog vaš.«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index