Search form

Levitski zakonik 22

Svećenikova čistoća i žrtva

1Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 2»Naloži Aronu i njegovim sinovima da puni strahopoštovanja upravljaju darovima što mi ih posvećuju sinovi Izraelovi, i da ne obeščašćuju moje sveto ime. Ja sam Gospodin. 3Reci im: Ako ikad itko između svih vaših potomaka pristupi k svetim darovima, što ih sinovi Izraelovi posvećuju Gospodinu, u stanju nečistoće, takav će se čovjek odstraniti ispred mojega lica i pogubiti. Ja sam Gospodin. 4Tko između potomaka Aronovih trpi od gube ili istjecanja, ne smije jesti od svetih darova, dok nije opet čist. Tko se dotakne koga god koji se je onečistio od mrtva tijela, ili tko se je oskvrnuo, 5ili tko dotakne životinju što gmiže po zemlji, od čega se on onečisti, ili čovjeka od kojega navuče na sebe bilo koju nečistoću; 6tko, dakle, dotakne takvo što, ostaje nečist do večeri i ne smije uživati ništa od svetih darova, dok se nije okupao. 7Kad zađe sunce, on je opet čist i smije jesti od svetih darova. Jer oni mu dolaze kao hrana. 8Od poginule ili rastrgane životinje ne smije jesti. On bi tim postao nečist. Ja sam Gospodin. 9Tako trebaju držati moje naloge, da ne navuku na sebe grijeh i ne umru, jer oskvrnuše posvećeno. Ja sam Gospodin, koji ih posvećujem.

10Nijedan tuđinac ne smije uživati nešto sveto. Ni svećenikov ukućanin ili nadničar ne smije uživati nešto sveto. 11Ako li svećenik nabavi roba za novce, onda taj smije od toga jesti. Isto tako smiju jesti od njegove hrane oni koji se rodiše u njegovoj kući. 12Uda li se svećenikova kći za čovjeka koji nije svećenik, onda ona ne smije uživati ništa od svetih darova. 13Ako li svećenikova kći obudovi ili se rastavi, a nema djece, i vrati se opet u kuću svojega oca, onda ona smije jesti od očeve hrane, kao u svojoj mladosti. Ali nijedan tuđinac ne smije što od toga uživati. 14Ako netko uživa sveto nehotice, onda će vratiti sveto svećeniku i dostaveti još peti dio vrijednosti. 15Svećenici ne smiju oskvrnuti svetih darova sinova Izraelovih, što ih oni prinose Gospodinu. 16Navukli bi na sebe kažnjiv prijestup kad bi jeli njihove svete darove. Jer ja, Gospodin, jesam koji ih posvećujem.«

17Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 18»Kaži Aronu i njegovim sinovima i svima sinovima Izraelovim ovu naredbu: Ako netko od kuće Izraelove prinese svoj prinos, bilo da prinese Gospodinu zavjetovane ili dragovoljne prinose, kao žrtvu paljenicu, 19onda za to, da budete ugodni, treba bez mane, muško od goveda, ovaca i koza. 20Životinju koja ima manu na sebi ne smijete prinositi. Jer vas ne bi učinila ugodnima. 21Ako netko prinosi Gospodinu kao mirotvornu žrtvu govedo ili ovcu, da izvrši zavjet ili kao dragovoljan prinos, onda, da bude ugodan, ne smije imati nikakve mane na sebi. 22Životinje što su slijepe ili imaju koji ud slomljen ili ranu ili su gnojave, krastave ili imaju lišajeve, ne smijete prinositi Gospodinu niti od toga na žrtvenik staviti Gospodinu ognjenu žrtvu. 23Govedo ili ovcu s predugim ili prekratkim udovima smiješ žrtvovati kao dragovoljan prinos, ali kao zavjetna žrtva ne bi te učinila ugodnim. 24Životinju kojoj su mošnje zgnječene, stučene, otrgane ili isječene ne smijete prinositi Gospodinu. Takve životinje ne smijete niti u svojoj vlastitoj zemlji gojiti, 25niti ih od kojega stranca kupiti i prinositi kao hranu svojega Boga. Jer to je pokvareno, ima manu, ne će vas učiniti ugodnima.«

26Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 27»Govedo ili ovca ili jare, kad se omladi, mora ostati sedam dana kod svoje majke. Od osmoga dana i dalje bit će ugodno primljeno od Gospodina, ako mu se prinese kao ognjena žrtva. 28Govedo ili ovcu ne smijete klati zajedno s njihovim mladima i u isti dan. 29Kad hoćete prinijeti Gospodinu zahvalnu žrtvu, onda je morate tako žrtvovati da vas učini ugodnima: 30Ona se mora još istoga dana pojesti. Ne smijete ništa od toga ostaviti do drugoga jutra. Ja sam Gospodin. 31Držite i vršite dakle brižno moje zapovijedi! Ja sam Gospodin. 32Ne oskvrnjujte mojega svetog imena! Hoću da budem štovan kao svetac među sinovima Izraelovim. Ja, Gospodin, jesam koji vas posvećujem, 33koji sam vas izveo iz egipatske zemlje da budem Bog vaš, ja, Gospodin.«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index