Search form

Levitski zakonik 23

O godišnjim blagdanima

1Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 2»Kaži Izraelcima ove odredbe: Blagdani Gospodnji, što ćete ih slaviti svetim svečanim sastancima, ovi su: 3Šest dana smije se raditi. Ali sedmi dan jest dan potpunoga odmora sa svetim svečanim sastankom. Tad ne smijete raditi nikakva posla. Dan je to odmora, u čast Gospodinu po svima vašim prebivalištima.

4Ovo su blagdani Gospodnji sa svetim svečanim sastancima, što ćete ih svetkovati u određeno vrijeme: 5četrnaesti dan prvoga mjeseca navečer jest blagdan Pasha u čast Gospodinu. 6Petnaesti dan istoga mjeseca slavi se blagdan Beskvasnih kruhova u čast Gospodinu. Tada jedite sedam dana beskvasne kruhove! 7Prvi dan morate održati sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla. 8Sedam ćete dana prinositi Gospodinu ognjenu žrtvu. Sedmi je dan opet sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla.«

9Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 10»Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Kad dođete u zemlju koju ću vam dati, i tamo stanete žeti, tada donesite snop prvina od žetve svoje k svećeniku! 11On će tada snop žrtvovati primicanjem i odmicanjem pred Gospodinom, da vas učini ugodnima. Na dan po suboti svećenik će ga žrtvovati primicanjem i odmicanjem. 12Taj dan, kad žrtvujete snop primicanjen i odmicanjen, žrtvovat ćete Gospodinu jednogodišnje janje bez pogrješke, kao žrtvu paljenicu. 13Uz to kao prinos dvije desetine bijeloga brašna, zamiješana s uljem, ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu, onda kao naljev još četvrt hina vina. 14Kruha i pržena ili stučena zrnja ne smijete jesti dok niste prinijeli prinos svojemu Bogu. Ova zapovijed ima vječitu valjanost za sva vaša pokoljenja u svim vašim prebivalištima.

15Potom od dana po suboti, naime od dana kad ste prinijeli snop primicanjem i odmicanjem, morate brojiti sedam punih tjedana. 16Do dana što dolazi iza sedme subote brojit ćete pedeset dana. Tada prinesite Gospodinu od novoga žita prinos! 17Iz svojih prebivališta donijet ćete sa sobom dva kruha za žrtvu primicanjem i odmicanjem, što se sastoje od dvije desetina bijeloga brašna i pečena su s kvascem kao žrtva prvina Gospodinu! 18Uz te kruhove prinesite i sedam jednogodišnjih janjaca bez pogrješke, jednoga junca i dva ovna, da budu žrtva paljenica Gospodinu, sa svojim prinosom i naljevima kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu! 19Onda ćete prinijeti jarca kao žrtvu za grijeh i dva jednogodišnja janjeta kao mirotvornu žrtvu. 20Svećenik će ih žrtvovati primicanjem i odmicanjem pred Gospodinom zajedno s kruhovima od prvina. To i dva janjeta, kao posvetni dar Gospodinu, pripast će svećeniku. 21U isti dan zakazat ćete sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla. Ova zapovijed ima vječitu valjanost za sva vaša pokoljenja u svim vašim prebivalištima. 22Kad stanete žeti u svojoj zemlji, onda nemojte požeti polje sve do krajnjega ruba i ne prebirite po žetvi! Ostavite to siromasima i strancima! Ja sam Gospodin, Bog vaš.«

23Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 24»Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Prvi dan sedmoga mjeseca mora vam biti dan odmora, dan spomena s trubnjom rogova, sveti svečani sastanak. 25Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla i prinijet ćete ognjenu žrtvu Gospodinu.« 26Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 27»A deseti dan istoga sedmoga mjeseca jest dan pomirenja. Tada ćete održati sveti svečani sastanak, postiti i prinijeti ognjenu žrtvu Gospodinu. 28Na taj dan ne smijete raditi nikakva posla. Jer to je dan pomirenja, koji će vam pribaviti pomirenje pred Gospodinom, Bogom vašim. 29Zato će se svaki koji ne posti na taj dan istrijebiti iz svog naroda. 30Čovjeka koji na taj dan radi bilo kakav posao istrgat ću iz njegova naroda. 31Nikakva posla ne smijete raditi. Ova zapovijed neka ima vječitu valjanost za sva vaša pokoljenja u svim vašim prebivalištima! 32Neka vam to bude dan potpunoga odmora, a morate postiti. Devetog dana mjeseca, navečer, držat ćete svoj odmor od večeri do večeri.«

33Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 34»Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Petnaesti dan istoga sedmoga mjeseca jest blagdan Sjenicâ u čast Gospodinu za sedam dana. 35Prvog dana održava se sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla. 36Sedam ćete dana prinositi ognjenu žrtvu Gospodinu, onda osmi dan održati sveti svečani sastanak i prinijeti Gospodinu ognjenu žrtvu. To je završni blagdan. Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla.

37To su blagdani Gospodnji na koje morate držati svete svečane sastanke, da prinosite Gospodinu ognjene žrtve: žrtvu paljenicu, prinos, žrtvu klanicu i naljev, kako ih traži pojedini dan, 38osim subota Gospodnjih i darova svih vaših zavjetnih žrtava i darova dragovoljnih, što ih prinosite Gospodinu.

39Ali petnaestog dana sedmoga mjeseca, kad sakupljate prihod zemlje, trebate svetkovati blagdan Gospodnji sedam dana. Prvi će dan biti odmor i isto tako osmi dan. 40Na prvi dan donijet ćete sebi najljepših plodova, palminih mladica i grana s gustolisnatih stabala i potočnih vrba i radovati se pred Gospodinom, svojim Bogom, sedam dana.

41Taj blagdan svetkovati ćete svake godine sedam dana, u čast Gospodinu. Ova zapovijed ima vječitu valjanost za sva vaša pokoljenja. Svetkovat ćete ga u sedmom mjesecu. 42Sedam ćete dana prebivati u sjenicama. Svaki domaći Izraelac će prebivati u sjenicama, 43da kasnija vaša pokoljenja saznaju da sam ja učinio da prebivaju u sjenicama sinovi Izraelovi; kad ih izvedoh iz egipatske zemlje, ja, Gospodin, Bog vaš.«

44Mojsije kaza tad sinovima Izraelovim blagdane Gospodnje.

Odredbe o svijećnjaku i o kruhovima za postavljanje

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index