Search form

Levitski zakonik 3

Odredbe za mirotvorne žrtve

1Hoće li netko prinijeti kao žrtvu pričesnicu govedo, neka žrtvuje životinju mušku ili žensku, bez pogrješke! 2Neka položi ruku na glavu žrtvenoj životinji i neka je zakolje pred ulazom u Šator svjedočanstva: Sinovi Aronovi, svećenici, neka izliju krv na žrtvenik unaokolo! 3Onda neka od žrtve pričesnice prinese kao ognjenu žrtvu Gospodinu salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu. 4Oba bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu, što je na jetrima! Neka to izvadi s bubrezima! 5Sinovi Aronovi će to spaliti na žrtveniku nad žrtvom paljenicom, što leži na drvima na ognju, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu.

6Hoće li netko prinijeti Gospodinu kao žrtvu pričesnicu sitnu stoku, neka žrtvuje životinju mušku ili žensku, bez pogrješke! 7Ako prinese ovcu kao žrtvu, neka je dovede pred Gospodina, 8neka položi svoju ruku na glavu žrtvi i neka je zakolje pred šatorom svjedočanstva! Sinovi Aronovi neka izliju krv na žrtvenik unaokolo! 9Onda neka od žrtve pričesnice prinese kao žrtvu paljenicu Gospodinu dijelove sala: sav tusti rep, – tik do trtice neka ga odreže, – salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu, 10oba bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima! Neka to izvadi s bubrezima! 11Svećenik neka to spali na žrtveniku kao ognjenu prinosnu žrtvu Gospodinu!

12Ako li je prinos njegov koza, neka je donese pred Gospodina, 13neka joj položi svoju ruke na glavu i neka je zakolje pred Šatorom svjedočanstva! Sinovi Aronovi neka izliju krv na žrtvenik uokolo! 14Potom neka od nje prinese kao ognjenu prinosnu žrtvu Gospodinu salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu, 15oba bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima. Neka to izvadi s bubrezima! 16Svećenik neka to spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris! Sve salo pripada Gospodinu.

17Ova zapovijed ima vječnu valjanost za sva vaša plemena u svim vašim prebivalištima: Ne smijete blagovati sala i krvi.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index