Search form

Levitski zakonik 4

Odredbe za žrtve zbog grijeha

1Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 2»Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ako se netko nehotice ogriješi o koju god Gospodnju zapovijed i nešto učini što je zabranjeno, onda vrijede ovi propisi: 3Ako pomazani svećenik učini grijeh, po kojemu krivnja pada i na narod, to će on žrtvovati Gospodinu za grijeh što ga je učinio junca bez pogrješke kao žrtvu za grijeh! 4Neka dovede junca na ulaz u Šator svjedočanstva pred Gospodina, neka položi svoju ruku juncu na glavu i zakolje junca pred Gospodinom! 5Onda neka uzme pomazani svećenik nešto od junčeve krvi i unese je u Šator svjedočanstva! 6Svećenik neka umoči svoj prst u krv i neka nešto od krvi sedam puta poškropi pred Gospodina prema zavjesi Svetišta! 7Onda neka svećenik namaže nešto od krvi na rogove žrtvenika s mirisnim kâdom, što stoji pred Gospodinom u Šatoru svjedočanstva! Svu ostalu junčevu krv neka izlije na podnožje žrtvenika za žrtve paljenice, što stoji na ulazu u Šator svjedočanstva! 8Sve salo junca, što ga žrtvuje za grijeh, neka izvadi iz njega, salo što pokriva drob i sve salo na drobu, 9oba bubrega sa salom što ja ne slabinama i mrežicu na jetrima! S bubrezima neka to izvadi 10onako kako se vadi iz goveda za žrtvu pričesnicu! Onda neka to svećenik spali na žrtveniku za žrtve paljenice! 11Ali kožu junčevu i sve meso s glavom i nogama, drob i njegov crijevni sadržaj, 12dakle svega junca, neka iznese van pred tabor na koje čisto mjesto, tamo gdje se istresa pepeo! Tada neka ga spali na hrpi drva! Na mjestu gdje se istresa pepeo neka se spali!«

13Ako li bi sva općina sinova Izraelovih nehotice sagriješila, a da ne bi bila toga svjesna, pa bi prestupila koju god zabranu Gospodina i tako upala u krivnju, 14onda općina, kad se dozna za grijeh što ga je učinila, treba prinijeti junca kao žrtvu za grijeh i dovesti ga pred Šator svjedočanstva. 15Starješine općine moraju pred Gospodinom položiti juncu na glavu svoje ruke, i jedan neka zakolje junca pred Gospodinom! 16Potom neka posvećeni svećenik unese nešto od junčeve krvi u Šator svjedočanstva! 17Svećenik neka umoči prst u krv i neka nešto od krvi sedam puta poškropi pred Gospodina, prema zavjesi! 18Onda neka svećenik namaže nešto od krvi na rogove žrtvenika, što stoji pred Gospodinom u Šatoru svjedočanstva! Svu ostalu krv neka izlije na podnožje žrtvenika za žrtve paljenice, što stoji na ulazu u Šator svjedočanstva! 19Tada neka sve salo izvadi iz njega i spali na žrtveniku! 20Neka tad čini s juncem onako kako je činio s juncem kod žrtve za grijeh! Tako će činiti s njim! Kad im svećenik tako pribavi pomirenje, bit će im oprošteno. 21Ali junca neka iznese van pred tabor i neka ga spali onako kako je spalio tek spomenutog junca! To je žrtva za grijeh općine.

22Sagriješi li poglavar što nehotice prestupi koju god zabranu Gospodina, Boga svojega, i tako padne u krivnju, 23onda neka donese, kad dozna za prijestup što ga je skrivio, kao prinos jarca bez pogrješke, 24neka položi svoju ruku jarcu na glavu i neka ga zakolje ondje gdje se pred Gospodinom kolju životinje za žrtve paljenice! Tako je to žrtva za grijeh. 25Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi žrtve za grijeh i neka pomaže rogove žrtvenika za žrtve paljenice, a ostalu krv neka izlije na podnožje žrtveniku za žrtve paljenice! 26Sve salo neka spali na žrtveniku kao salo mirotvorne žrtve! Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje za njegov prijestup, bit će mu oprošteno. 27Ako li netko iz običnog naroda sagriješi nehotice, što prestupi koju god zabranu Gospodnju, i tako skrivi, 28onda neka donese, čim dozna za prijestup što ga je skrivio, kao prinos kozu bez pogrješke za učinjenu pogrješku! 29Neka položi svoju ruku na glavu žrtvi za grijeh i neka zakolje žrtvu za grijeh na mjestu određenom za žrtvu paljenicu! 30Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi i neka pomaže rogove žrtvenika za žrtve paljenice i neka izlije ostalu krv na podnožje žrtvenika! 31Sve salo neka izvadi, kao što se vadi salo kod mirotvorne žrtve! Onda neka to svećenik spali na žrtveniku na ugodni miris Gospodinu! Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje, bit će mu oprošteno. 32Ako hoće kao prinos prinijeti ovcu kao žrtvu za grijeh, neka žrtvuje žensku, bez pogrješke životinju! 33Neka položi ruku na glavu žrtvi za grijeh i neka je zakolje kao žrtvu za grijeh ondje gdje se kolje žrtva paljenica! 34Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi žrtve za grijeh i neka namaže rogove žrtvenika za žrtve paljenice! Ostalu krv neka izlije na podnožje žrtvenika! 35Sve salo neka izvadi, kao što se vadi salo ovce kod žrtve pričesnice: Svećenik neka to onda spali na žrtveniku nad ognjenim Gospodnjim žrtvama! Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje za učinjeni prijestup, bit će mu oprošteno.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index