Search form

Levitski zakonik 5

Posebni primjeri žrtava za grijeh

1»Ako netko sagriješi time što čuje poziv na svjedočenje i mogao bi biti svjedok, jer je sam vidio ili je inače saznao, pa se ipak ne prijavi, nosi krivnju na sebi. 2Ili ako se netko dotakne nečega nečistog, strvine od nečiste zvijeri ili strvine od nečiste kućne životinje, ili strvine od nečiste životinje što gmiže, a da toga nije svjestan, nečist je i kriv je. 3Ili ako se dotakne čovječje nečistoće, bilo kakve god nečistoće kojom se može onečistiti, a da toga nije svjestan, kriv je kad to sazna. 4Ili ako se netko zaklinje nepromišljeno, da će učiniti dobro ili zlo, pa bila koja god stvar za koju se zaklinje nepromišljeno, a da toga nije svjestan, kad to sazna, kriv je za svaku od tih riječi. 5Ako bude dakle kriv za koju od tih stvari, neka prizna u čemu je pogriješio! 6I neka tad dovede Gospodinu, kao pokoru za prijestup što ga je učinio, žensko od sitne stoke, ovcu ili kozu, kao žrtvu za grijeh! Svećenik neka mu time pribavi pomirenje za njegov prijestup!

7Ako li ne bi bio u stanju prinijeti jedan komad od sitne stoke, neka prinese Gospodinu kao pokoru za svoj prijestup dvije grlice ili dva golubića, jedno kao žrtvu za grijeh, drugo kao žrtvu paljenicu! 8Neka to donese svećeniku! On neka najprije žrtvuje ono što je određeno za grijeh! Neka mu zakrene glavom kod šije tako da je posve ne otrgne! 9Neka onda poškropi krvlju od žrtve za grijeh stijenu žrtvenika! Ostala krv neka se iscijedi na podnožju žrtvenika! To je žrtva za grijeh. 10Drugo neka, onako kako se pristoji, prinese kao žrtvu paljenicu! Kad mu tako svećenik pribavi pomirenje za prijestup što ga je počinio, bit će mu oprošteno.

11Ako li ne bi bio u stanju prinijeti dvije grlice ili dva golubića, neka prinese kao prinos za svoj prijestup desetinu efe bijeloga brašna kao žrtvu za grijeh! Neka na nju ne izlijeva ulja i ne meće kâda! Jer to je žrtva za grijeh. 12Neka to donese svećeniku! Svećenik neka uzme od toga punu šaku kao njezin mirisni dio i neka spali na žrtveniku nad žrtvama paljenicama Gospodnjim! Tako je to žrtva za grijeh. 13Kad mu je tako svećenik pribavio pomirenje za prijestup, što ga je u čemu god od ovoga učinio, bit će mu oprošteno. To neka pripadne svećeniku kao prinos.«

14Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 15»Ako netko pronevjeri nešto i nepromišljeno se ogriješi o stvari što su posvećene Gospodinu, neka prinese kao pokoru Gospodinu na žrtvu za grijeh od sitne stoke ovna bez pogrješke, koji po tvojoj procjeni vrijedi najmanje dva šekela srebra po težini svetišta! 16Iznos za koji je oštetio svetište treba nadoknaditi i još peti dio iznosa priložiti i predati svećeniku. Kad mu je svećenik prinesenim ovnom na žrtvu za prijestup pribavio pomirenje, bit će mu oprošteno.

17Ako se netko ogriješi i učini nešto što zabranjuju Gospodnje zapovijedi, a da toga nije svjestan, kriv je i nosi na sebi nepravdu, 18pa neka donese svećeniku od sitne stoke ovna bez pogrješke po tvojoj procjeni, kao žrtvu za prijestup! Kad mu onda svećenik, zbog prijestupa što ga je počinio, a da nije znao, pribavi pomirenje, bit će mu oprošteno. 19To je žrtva za prijestup: on se ogriješio o Gospodina.«

20Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 21»Ako se netko ogriješi i pronevjeri Gospodinu nešto time da utaji svojemu bližnjemu nešto povjereno ili izručeno ili ukradeno, ili prevari svojega bližnjega, 22ili nađe izgubljeno pa utaji, ili se krivo zakune za koju god stvar kojom se može čovjek ogriješiti; 23ako se tako ogriješi i skrivi, neka vrati ukradeno, što je sebi prisvojio, ili povjereno, što je njemu dano, ili izgubljeno, što je našao, 24ili sve ono za što se krivo zakleo, i to neka vrati u cijeloj svojoj vrijednosti i još neka pridoda peti dio iznosa! Neka to vrati vlasniku onaj dan kad prinosi žrtvu za svoj prijestup. 25Kao pokoru Gospodinu na žrtvu za prijestup neka donese svećeniku od sitne stoke ovna bez pogrješke po tvojoj procjeni! 26Kad mu onda svećenik pribavi pomirenje pred Gospodinom, bit će mu oprošten svaki čin kojim se netko može ogriješiti.«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index