Search form

Knjiga brojeva 10

Srebrne trube

1Gospodin zapovjedi Mojsiju: 2»Napravi sebi dvije srebrne trube. Napravi ih kovanim radom! One neka ti služe da sazivaš općinu i da daješ znak za polazak tabora. 3Čim se zatrubi u njih, neka se sakupi sva općina kod tebe na ulazu u Šator svjedočanstva! 4Ako li se zatrubi samo na jednu, neka se sakupe kod tebe knezovi, plemenski poglavari sinova Izraelovih. 5Ako se zatrubi bučno, onda neka se kreću tabori što leže prema istoku! 6Ako li se zatrubi po drugi put, onda neka se kreću tabori što leže prema jugu! Neka se zatrubi bučno kao znak da trebaju poći! 7Treba li sazvati općinu, onda trubite samo jednostavno; ne trubite bučno! 8Samo Aronovi sinovi, svećenici, smiju trubiti u trube. Njihova je upotreba kod vas propis, što vječno vrijedi za sva koljena. 9Kad pođete na vojsku u svojoj zemlji protiv neprijatelja, koji vas napada, onda trubite bučno u trube! Tada će vas se spomenuti Gospodin, Bog vaš, i spasit će vas od vaših neprijatelja. 10Trubite u trube i u dane veselja, na blagdane i mjesece mlađake, kod svojih žrtava paljenica i žrtava pričesnica! Tako će vam to biti za spomen milostiv kod Boga vašega. Ja sam Gospodin, Bog vaš.«

Izraelci se dižu iz sinajske pustinje

11U drugoj godini, u drugom mjesecu, dvadesetoga u mjesecu, podiže se oblak iznad prebivališta zakona. 12Tada pođoše sinovi Izraelovi svojim redom iz sinajske pustinje, i oblak se spusti u Paranskoj pustinji. 13Bilo je to prvi put da pođoše na Gospodnju zapovijed, što je bila objavljena preko Mojsija. 14Najprije pođe zastava tabora Judinih sinova sa svojim četama. Na čelu njihove vojske stajao je Nahšon, sin Aminadabov. 15Pred vojskom plemena Jisakarovih sinova bio je Netanel, sin Suarov. 16Pred vojskom plemena Zebulunovih sinova bio je Eliab, sin Helonov. 17Nakon što je sveti Šator bio rastavljen, pođoše i Geršonovi sinovi i Merarijevi sinovi, koji su trebali nositi sveti Šator.

18Tada pođe zastava Rubenova tabora sa svojim četama. Pred njihovom vojskom bio je Elisur, sin Šedeurov. 19Vojsku plemena Šimunovih sinova vodio je Šelumiel, sin Surišadajev. 20Pred vojskom plemena Gadovih sinova bio je Elijasaf, sin Deuelov. 21Tada pođoše Kehatovi sinovi, koji su trebali nositi Presveto. Do njihova dolaska bio je Šator već postavljen.

22Tada pođe zastava tabora Efrajimovih sinova sa svojim četama. Pred njihovom vojskom bio je Elišama, sin Amihudov. 23Pred vojskom plemena Manašejevih sinova bio je Gamliel, sin Pedahsurov. 24Pred vojskom plemena Benjaminovih sinova bio je Abidan, sin Gidonijev.

25Nato pođe zastava tabora Danovih sinova sa svojim četama, koja je zaključivala sve tabore. Pred njihovom vojskom bio je Ahiezer, sin Amišadajev. 26Pred vojskom plemena Ašerovih sinova bio je Pagiel, sin Okranov. 27Pred vojskom plemena Naftalijevih sinova bio je Ahira, sin Enanov. 28To je bio red kojim pođoše sinovi Izraelovi sa svojim četama.

29Mojsije reče Hobabu, sinu Midjanca Reuela, Mojsijeva tasta: »Idemo sada u zemlju za koju obeća Gospodin: Vama ću je dati. Hajde s nama! Nagradit ćemo te bogato. Jer je Gospodin obećao sinovima Izraelovim blagoslov.«

30A on mu odgovori: »Ne mogu ići s vama. Moram se vratiti u svoju domovinu i k svojoj rodbini.«

31A onaj (Mojsije) ga zamoli: »Ne ostavljaj nas! Jer kako ti znaš mjesta gdje možemo taboriti u pustinji, budi nam savjetnik! 32Ako pođeš s nama, i tebe ćemo se bogato spomenuti blagoslovom što će nam ga udijeliti Gospodin.«

33I tako pođoše od gore Gospodnje tri dana hoda. Kovčeg Gospodnjega zavjeta išao je pred njima tri dana hoda, da bi im našao mjesto za odmor. 34Gospodnji oblak lebdio je nad njima po danu, kad su polazili iz tabora.

35Kada je god polazio Kovčeg, rekao bi Mojsije:

»Ustani, Gospodine,

i neka se razaspu tvoji neprijatelji,

i neka pred tobom pobjegnu tvoji protivnici.«

36Kad se god zaustavio, ugodio bi:

»Zaustavi se, Gospodine,

kod četa Izraelovih plemena!«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index